BIODATA PRESIDEN MIM-OKU
DR. NAWI @ MOHD. NAWI BIN ISMAIL
PRESIDEN MAJLIS INTELEKTUAL MELAYU ORANG KURANG UPAYA MALAYSIA
(MIM OKU MALAYSIA)
 &
 PENSYARAH KANAN
PUSAT PENGAJIAN BAHASA DAN PEMBANGUNAN INSANIAH
 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)


BIODATA DIRI
NAMA    : DR. NAWI @ MOHD NAWI BIN ISMAIL
ALAMAT: KG. BUKIT TANAH, SELISING 16810 PASIR PUTEH, KELANTAN
TARIKH LAHIR: 14.2.1968
STATUS: BERKAHWIN
N0. TEL.  : 013-9642547
EMAIL     : nawi.ismail@umk.edu.my

BIDANG KEPAKARAN
  1. Usuluddin, Akidah dan Pemikiran Islam
  2. Humanities, Pholisophy (Islamic Philosophy ,  Islamic Thought, (Islamic Theology (Aqidah)
  3. Islamic Of Knowledge, Religion And Society, Religion And Civilisation, Religious Issues.


KELULUSAN AKADEMIK
1.        PhD.  Usuluddin, Akidah Dan Pemikiran Islam, Universiti  Malaya 2011

2.        MA, Usuluddin, Akidah Dan Pemikiran Islam, Universiti  Malaya 2004

3.       BA (Hons.), Usuluddin, Akidah Dan Falsafah, Universiti Al-Azhar Kaherah Mesir 1998

4.       STPM.  Sek. Men. Agama Arab Maahad Muhammadi, Kota Bharu Kelantan 1989

5.       STU (Sijil Tinggi Ugama). Sek. Men. Agama Arab Maahad Muhammadi, Kota Bharu Kelantan 1988

6.       SPM.  Sek. Men. Agama Arab Al-Tarbiah Al-Mardhia, Panchor Pengkalan Chepa  Kota Bharu Kelantan 1987

7.       SMU (Sijil Menengah Ugama). Sek. Men. Agama Arab Al-Tarbiah Al-Mardhia, Panchor Pengkalan Chepa  Kota Bharu Kelantan 1986

8.       SRP.  Sek.  Men. Agama Arab Darul Ulum  Al-Muhammadiah Kolam, Bachok Kelantan 1984

9.       SK. Bukit Jawa Selising, Pasir Puteh, Kelantan (Tahun 1-6) 1974-1980


PENERBITAN

JURNAL/PROSIDING

1.       AzizahHussin, Nawi @ Mohd. Nawi Ismail, MohdZamri Ali. Level Of Phobia Towards Islam Among Non-Muslim Students Of Higher Educatonal Institution In Malaysia, International Journal Of Teaching An Education (2014), University Selcuk  Konya, Turki(ISSN 2336-2022. Vol. II No.3 - ISI/Scopus Cited Publication). Hlm 80-96.

2.       Nawi @ Mohd. Nawi Ismail, AzizahHussin. Implementing Rabbani Concept In Education: Reality And Fantacy, Proceedings. IISES, Istanbul 9th International Academic Conference (2014), University Selcuk  Konya, Turki(ISBN 978-80-87927-00-7, IISES).

3.       MansorMohd. Noor, NurAzukiYusuff, Nawi Ismail, NikYusri Musa. StrategiPerpaduanBerpaksikanPendidikanSemua Agama KepadaPenganutnyaSecaraBersepadu:  UsulPendialogPerpaduan di Kelantan, Proceedings 4th Internatonal Conference  And Exhibition On Islamic Education 2014 (ICIEd 2014), Association of Malysian Muslim Intellectuals & UIAM, UKM, UPSI, UMK, Kota Bharu Kelantan (ISBN: 978-967-10160-0/Scopus Cited Publication).

4.       AzizahHussin, Nawi @ Mohd. Nawi Ismail, MohdZamri Ali. Level Of Phobia Towards Islam Among Non-Muslim Students Of Higher Educatonal Institution In Malaysia, Proceedings. IISES, Istanbul 9th International Academic Conference (2014), University Selcuk  Konya, Turki  (ISBN 978-80-89727-00-7, IISES.Scopus Cited Publication). Hlm 80-96.

5.       Nawi @ Mohd. Nawi Ismail, Mohd. Kamil Abdul Majid, Yah Awg. Nik, NurAzukiYusuff, YohanKurniawan, Thana Abdullah, RaziYaakob, AzizahHussin. KeberkesananPelaksanaanPengajaranKursusFalsafahIlmu Di Universiti-UniversitiPantaiTimurSemenanjung Malaysia, Proceedings International Seminar on Language Teaching (ISoLT) 2014, Centre for Language Studies an Generic Development, Universiti Malaysia Kelantan.


BUKU AKADEMIK/BUKU BERSIFAT ILMIAH  


1. Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail (2014), Isu-Isu Kontemporari dan Ketamadunan Dari     
  Perspektif Pemikiran Islam: Majlis Intelektual Melayu OKU Malaysia. 215 Hlm.

2.       Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail (2014), Diskkusi Akidah Islamian dan Isu Ajaran Sesat (dalam urusan penerbitan) Penerbit UMK.

3.       Dr. Mohd. Nawi  Ismail, Dr. Hamdan Aziz, Dr. Anis Amira Ab. Rahman, Razi Yaakob, Thana Abdullah. (2014), Bigrafi Datuk Muhammad Shukri Bin Muhammad Mufti Kelantan (dalam penulisan).

4.       Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail (2014), Bigrafi Dr. Mohd. Kamil Abdul Majid (dalam penulisan).

5.       Nik Yusri Musa, Nawi @ Mohd. Nawi Ismail, Mohd. Shahriman Abu Bakar (2013), Tamadun Islam & Tamadun Asia (TITAS), Kelantan: Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan, 222 Hlm.

6.        Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail (2010), Ajaran Sesat Ahmad Laksamana,  Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 102 Hlm.

7.       Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2009), Ajaran Sesat Hassan Anak Rimau, Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 84 Hlm.

8.       Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2009), Akidah dan Isu Ajaran Sesat, Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 125 Hlm.

9.       Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2007), Pemurnian Akidah Islamiah (Analisis Terhadap Ajaran Salah), Kelantan: Dedikasi Sarjana Enterprise, 120 Hlm.
   
10.    Nawi @ Mohd. Nawi Bin Haji Ismail (2004), Zuriat Soleh (Edisi Kedua), Serambi Saujana Sdn. Bhd: Kota Bharu, Kelantan. 220 Hlm.


PENYELIDIKAN

1.       Nawi @ Mohd Nawi Ismail (Ketua Penyelidik), Penyelidikan RAGS
(R/RAGS/A04.00/0786A/001/2013/000137). Tajuk: KeberkesananPelaksanaanPengajarankursusFalsafahilmu Di Universiti-UniversitiPantaiTimursemenanjung Malaysia.Vot. RM 37,700.00.(Tempoh: 1.10.2013 - 1.4.2015).PenyelidikBersama: Mohd. Kamil Abdul Majid (UM), NurAzukiYusuff, Yah Awg. Nik, YohanKurniawandan Thana Abdullah.
2.       Nawi @ Mohd. Nawi Ismail (KetuaPenyelidik). PenyelidikanJabatan Mufti Negeri Kelantan. Tajuk: PenyelidikanBagiPenulisanBukuBiografiDatuk Muhammad Shukri Bin MuhahhadMufti KerajaanNegeri Kelantan. Tempoh:  1/11/2014- 1/11/2015. PenyelidikBersama: Dr. Mohd. Kamil Abdul Majid(UM), Dr. Hamdan Ab. Aziz (UMT), Razi Yaakob (UNISZA) dan  Dr. Anis Amira Ab. Rahman (UMK).
3.       Nawi @ Mohd. Nawi Ismail (Ketua Penyelidik). Penyelidikan UMRG (RG308-11HNE). Tajuk: Pembasmian Gejala Ajaran Sesat Di Malaysia: Kajian Terhadap Usaha Yang Telah Dilakukan Oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).  RM 20,000.00. Tempoh:  25/1/2012- 24/1/2013. Penyelidik Bersama: Prof. Madya Dr. Mohd. Kamil Abdul Majid
4.       Nawi @ Mohd. Nawi Ismail (Ketua Penyelidik). Penyelidikan UMRG (RG183/10HNE). Tajuk: Perlaksanaan Pengajaran Ilmu Akidah Di Masjid-Masjid Negeri Dalam Usaha Menangani Gejala Ajaran Sesat Di Malaysia: Satu Kajian Di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia. RM 15,000.00. Tempoh: 15/11/2010 - 14/11/2011. Penyelidik Bersama: Prof. Madya Dr. Mohd. Kamil Abdul Majid.
5.       Nawi @ Mohd. Nawi Ismail (Ketua Penyelidik). Penyelidikan UMRG (RG043/09HNE). Tajuk: Gejala Penyelewengan Akidah Di Malaysia: Kajian Khusus Perkembangan Ajaran Hassan Anak Rimau Dan Ajaran Qadiani Di Negeri-Negeri Semenanjung Malaysia. RM: 25,500.00. (Tempoh:  1.11. 2009 -1.11.2010).  Penyelidik Bersama: Prof Madya Mohd. Kamil Abdul Majid.
6.       Prof. Madya Dr. Shukeri Bin Mohamad (Ketua Penyelidik). PenyelidikanFRGS. (FR023/2007 (A)). Tajuk: Pembangunan Modal Insan: Kajian Mengenai Aktiviti Masjid Ke Atas Golongan Remaja Di Semenanjung Malaysi. RM 44,000.00.Tempoh 2007-2008. Penyelidid Bersama:Mohd. Azren Adnan,  Nawi @ Mohd. Nawi Bin dan Alwe Yusof.
7.       Penyelidikan Tesis Ph.D UM. Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail. Tajuk: Pembasmian Ajaran Sesat Di Negeri Kelantan: Kajian Terhadap Usaha Yang Dilakukakan Oleh Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) Dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK). (Tajaan Universiti Malaya). Director, 2005-2009.
8.       Nawi @ Mohd. Nawi Bin Ismail. Penyelidikan Tesis M.A Usuluddin (UM). Tajuk: Penyelewengan Akidah Di Negeri Kelantan: Kajian Terhadap Ajaran Hassan Anak Rimau Di Jajahan Tanah Merah, Kelantan. (dibawah Tajaan MARA). Director, 2000-2003.


KHIDMAT MASYARAKAT
     1. Presiden Majlis Intelektual Melayu Orang Kurang Upaya Malaysia (MM OKU Malaysia) 2012 
          – 2015
  1. Pengarah Seminar Sains Kemanusiaan OKU Peringkat Kebangsaan 2013 (SKOKU). Anjuran UMK dengan kerjasama Majlis Intelektual Melayu Orang Kurang  UpayaMalaysia (MIM OKU Malaysia). Pada 18 Mei 2013, bertempat di Hotel Sutera Inn Kota Bharu, Kelantan.
3.       Ahli Gabungan Penulis Muda Kelantan (GEMA). Ogos 2014 hingga kini.
4.       Guru Takmir/Guru Agama Masjid MAIK di Negeri Kelantan, 1999 hingga kini.
5.       Panel Usuluddin Masjid Besar Pekan Selising Pasir Puteh, Kelantan. 2000-2014.
6.       Panel Agama/Penceramah Agama di Radio Malaysia Kelantan (Kelantan FM), Wakaf Che Yeh, Kota Bharu Kelantan, 20 April 2000 – 30 Sept. 2009.
7.       Panel Usuluddin Masjid Mukim Kg. Banir Belikong Pasir Puteh, Kelantan, 2008 – 2013.
8.       Panel Usuluddin dan Tasawuf Islam Masjid Mukim Kg. Bukit Tanah Selising, Pasir Puteh, Kelantan. 2008 – 2013.
9.       Ahli Persatuan Pencinta Tulisan Jawi Malaysia (PENJAWIM)-NGO, 2003 hingga kini.


BEBAN PENGAJARAN PRA SISWAZAH

1.       Kursus USK1012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Sem. Sept. 2014/15. Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PBI)  UMK. (Universiti)
2.       Kursus USK1052 Etika Profesional dan Moral &Kursus USK1012 TITAS. PBI UMK, Sem.  Feb. 2013/14. UMK. (Universiti)
3.       Kursus USK1022 Hubungan Etnik. 2013/14 (Sem. Pendek). PBI UMK. (Universiti)
4.       Kursus USK1042 Falsafah Ilmu. Sem. Fab. 2012/13. PBI UMK. (Universiti)
5.       Kursus USK1012 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS), Sem. Sept. 2012/13. PBI  UMK. (Universiti)
6.       Kursus IXAX0101 Al-Tasawur Al-Islami. 2004-2012. Akademi Pengajian Islam Nilam Puri, Universiti Malaya. (Fakulti)

7.       Kursus IXAX0105 Usus Al-Aqidah. 2004-2012. Akademi Pengajian Islam Nilam Puri, Universiti Malaya. (Fakulti)

PENYELIAAN PELAJAR PASCA SISWAZAH

1.       Azizah Binti Hussin, PhD. (Doktor Falsafah Agama dan Kontemporari). Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah Umk. No. Matrik E11E013F. Sedang maju. (Penyelia Utama)
2.       Mohd. Fadhil Bin Nawi, PhD. (Doktor Falsafah Pembangunan dan Pendidikan Nilai). Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah UMK. No Matrik   E12E009P. Sedang maju. (Penyelia Bersama)
3.       Nur Ali Tirmidhi Bin Mohd Shah, MA (Sarjana Pembangunan dan Pendidikan Nilai). Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah UMK. No. Matrik E13D007P. Sesi Sept. 2013. Sedang maju. (Penyelia Utama)
4.       Mohd. Azmi Ismail, PhD. (Doktor Falsafah Agama dan Kontemporari). Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah UMK. No. Matrik E13E005P. Sedang maju. (Penyelia Utama)
5.       Muhammad Afifi Muhammad Noor, MA (Sarjana Pengajian Islam), di Bahagian Pengajian Islam, Open University Malaysia. No. Matrik CG500695625. Telah Lulus pada 27 Julai 2014. (Penyelia Utama).

SEJARAH KERJAYA

1.       Pensyarah Kanan (DS51) Pusat Pengajian Bahasa Dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan, 2012 hingga Kini.
2.       Pensyarah  (DS45)  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2004 hingga 2012.
3.       Penal Pemikir, Dedikasi Ilmiah Sdn. Bhd., Desa Pandan, Kuala Lumpur, 1/01/2004 – 31/08/2008.
4.       Pegawai Dakwah (S41) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 3/3/2003 – 30/03/2004.
5.       Tutor (Sambilan), Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Nilam   
Puri, Kota Bharu, Kelantan, 2/12/1999 – 3/6/2004.
6.       Pegawai Penyelidik Sumber Islam, Syarikat Serambi Saujana Sdn. Bhd., Kota Bharu, Kelantan, 1/01/1999 -31/12/2003.
7.       Guru Sejarah Islam Dan Bahasa Arab Tingkatan Enam, Institut Padang Merdeka Kota Bharu (IPM), Kelantan, 3/7/1996 – 31/12/1996.
8.       Guru Agama dan Bahasa Arab, Sek. Men. Agama Arab Meheliah Geting Tumpat, Kelantan dibawah Kelolaan Yayasan Islam Kelantan (YIK), 1/1/1990 - 31/12/1990.

BIOGRAFI


Falsafah: Sememangnya sifat-sifat kesempurnaan itu hanya milik Allah Tuhan Penguasa sekelian alam. Manakala sifat kekurangan dan kelemahan pula sentiasa bersahabat dengan kita sebagai manusia. Namun  kejayaan dan kecemerlangan; adalah milik setiap insan yang tekun, berhemah tinggi, sabar, jujur, amanah, yakin pada diri sendiri, sentiasa meletakkan harapan yang tinggi serta keyakinan kepada Allah S.W.T dalam apa jua situasi dan keadaan. Dr. Mohd. Nawi Haji Ismail dilahirkan pada tahun 1968 di Kg. Bukit Tanah, Selising Pasir Puteh, Kelantan. Mendapat pendidikan awal diperingkat rendah dari tahun 1 hingga tahun 6, di Sk Bukit Jawa, Selising Pasir Puteh. Manakala di peringkat menengah pula di Sekolah Men. Agama Pondok Darul Ulum Al-Muhammadiah, Kolam Bachok (SRP), Sekolah Men. Agama Arab Al-Tarbiah Al-Mardhiah, Panchor Kemumin, Pengkalan Chepa (SMU, SPM) dan  di Sekolah Men. Agama Arab Maahad Muhammadi, Kota Bharu (STU, STPM). Diperingkat tinggi pula Dr. Mohd. Nawi  memperolehi Ijazah Sarjana muda (BA Hons.) Usuluddin, Akidah dan Falsafah, Universiti Al-Azhar, Mesir 1998, MA Usuluddin, Bidang Akidah dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya 2004. Ph.D, Usuluddin, Akidah dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya 2011. Pernah bertugas sebagai Guru Agama/Bahasa Arab dibawah kelolaan Yayasan Islam Kelantan (YIK) 1990, Pegawai Penyelidik Sumber Islam di syarikat (IT) Serambi Saujana Sdn. Bhd., Kota Bharu 1999-2003, Panel Penyelidik Di Dedikasi Ilmiah Sdn. Bhd. Desa Pandan Kuala Lumpur 2003-2008, Pegawai Dakwah JAKIM (S41) 2003-2004, Tutor Sambilan di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Nilam Puri 1999-2004,  Pensyarah (DS45) di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dari Jun 2004 hingga April 2012. Pensyarah Kanan (DS51) Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia Kelantan (UMK) 2012 hingga kiniDr. Mohd. Nawi  juga seorang  yang aktif dalam melaksanakan tugasan akademik serta khidmat masyarakat, dimana sering dijemput menyampaikan ceramah agama/motivasi, pembentangan kertas kerja pada kursus atau seminar yang dianjurkan oleh Jabatan Kerajaan, IPT dan juga pihak swasta. (26/11/2014).